We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

Maak jouw leiderschap werkelijkheid.

uātes the art of leadership

Leiderschap. Het vermogen om mensen te binden. Om mensen richting te geven. Om mensen perspectief te bieden. Om mensen zich gehoord en gezien te voelen.  Om mensen deel te laten uitmaken van iets wat groter is dan zij zelf. Om mensen samen een gemeenschap te laten vormen.  Om mensen zekerheid in hun bestaan te bieden. Om mensen de ruimte en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen.

Dit is belangrijk in het leven en werk van mensen. Dat is al lastig in de formele relatie tussen mens en organisatie. Maar in de sociale werkelijkheid, waar we met communicatie en interactie relaties vormgeven, is dit nog vele malen moeilijker. Ons individuele perspectief en het collectieve perspectief bepalen wat we denken en voelen als het gaat om onze positie en onze betekenis.

De ruimte voor mensen om zich te ontplooien en ontwikkelen is bepalend voor het succes van een organisatie.  Die organisaties die dat voor elkaar hebben halen de beste resultaten. Hebben de gezondste medewerkers.  De hoogste productiviteit. Het laagste ziekteverzuim. Minder verloop, en een grotere aantrekkingskracht op potentiële medewerkers.

Jouw leiderschap is bepalend om dit voor elkaar te krijgen. En jouw leiderschap is op zijn krachtigst als je weet en voelt wat "jouw" leiderschap is. En hoe je jouw leiderschap werkelijk kunt inzetten.

Maak jouw leiderschap werkelijkheid. Zet je persoonlijke talent in om jouw toekomst vorm geven. Maak daarmee jouw dromen waar. Groei boven je eigen beperkingen uit en wordt de leider die je diep van binnen al bent. Ontsluit jouw unieke potentieel en ervaar wat energie en flow je geven in jouw leven. Laat grenzen vervagen en ontwikkel jezelf tot iets wat je niet voor mogelijk hield. 
Uates organiseert workshops, retraites en leertrajecten die volledig gericht zijn op het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap. Op basis van jouw talenten en potentieel. Werkend vanuit jouw casuïstiek en gericht op jouw effectiviteit. Uates richt zich op mensen die al geruime tijd ervaring hebben met een leidende rol. Die de nodige kennis hebben opgedaan in trainingen en cursussen. En die voor zichzelf al het nodige gelezen of gezien hebben. Mensen die hun eigen moment willen pakken waarin ze even in de vertraging van de tijd hun leiderschap kunnen overdenken en leren wat leiderschap voor hun betekent en kan zijn.

Dit leiderschap is de kern van het leiderschap.

uātes the art of leadership

De sleutel naar de menselijk geluk en voldoening ligt in de mogelijkheid je te ontplooien tot een compleet en wijs mens. Dit doen we niet alleen. Dit doen we in relatie met de mensen om ons heen. Onze ontplooiing heeft daarmee betekenis voor anderen. En worden als betekenisvol en bepalend ervaren voor hun eigen ontplooiing. 

Dit leiderschap is de kern van het leiderschap zoals we dat benoemen en ervaren bij onze naasten, in ons werk en in de maatschappij. Traag en onzichtbaar of snel en verstorend. De ontwikkelingen in de technologie, de economie, de maatschappij en de ecologie producten de nodige angst, woede en verdriet bij mensen.

Om hier mee om te gaan hebben we nieuwe perspectieven en keuzemogelijkheden nodig om op korte en lange termijn te overleven. Leiderschap is daarvoor onmisbaar. Omdat leiderschap de verantwoordelijkheid neemt om de dynamiek en complexiteit te duiden, perspectieven te geven of te ontwikkelen, en aanzetten tot de juiste keuzes te maken.

Leiderschap als rol bij de veranderingen in grote “systemen”. En leiderschap als het vermogen om je te ontwikkelen en ontplooien tot compleet en wijs mens zijn daarmee in essentie gelijk. Alles is in beweging. 
(Zelf)onderzoek staat centraal bij uates. Jouw leiderschap in relatie tot jouw verander en ontwikkelopgave. Daarmee gaan we aan de slag. Samen met de andere deelnemers die met hun eigen leiderschapsvraagstukken aan de slag gaan. We leren van elkaar door te delen, te bevragen, en samen nieuwe inzichten te ontwikkelen. Inzichten die we in de praktijk gaan uitproberen. Om zo te ervaren wat wel en niet werkt. Wat wel of niet belangrijk is.

Wederzijds onderzoek en een diepgaande dialoog.

uātes the art of leadership

Wij zien Uates als een ruimte waarin mensen samen met anderen op zoek gaan naar hun eigen kwaliteiten en effectiviteit in hun persoonlijke en professionele context.

Een ruimte waarin door wederzijds onderzoek en een diepgaande dialoog wijsheid wordt vergaard en handelingsperspectieven worden ontwikkeld. 

Inzichten die jouw helpen om dichter bij jezelf te komen, meer in je kracht te staan en uiteindelijk de leider te zijn en worden die je werkelijk bent.

Dat betekent dat je niet op cursus gaat waarin iemand je vertelt wat je moet weten. Dat betekent dat je niet gaat zitten luisteren naar mensen die het allemaal al gedaan hebben. Maar dat betekent dat je met al jouw eigen kennis en ervaring samen met anderen op reis gaat. En we willen graag dat je al je kennis en ervaring meeneemt voor jezelf en voor je reisgenoten.

Als uates is het voor ons de uitdaging jouw een reisgezelschap een reistraject aan te bieden. Een reistraject dat het mogelijk maakt om intensief en diepgaand te werken aan wie jij bent, wat je denkt en hoe je kijkt. En hoe dit allemaal samenkomt als we kijken vanuit het perspectief van leiderschap. Een traject waarin ook wij kennis en ervaring inbrengen. Zodat we zorgen dat het echt ergens over gaat en het je ook echt iets brengt.
Niet aanleren, maar zelf leren. Diepgaand, gericht op de essentie van jouw leiderschap. Daar staan wij voor.  Dat betekent dat jij met jouw kennis en ervaring net zoveel betekent voor anderen, als anderen voor jouw. Dat betekent dat jouw inbreng net zo waardevol is als de inbreng van anderen. Dat betekent dat jouw leren anderen inspireert, net zo als anderen jouw gaan inspireren. En daar doen wij vanuit onze kennis en ervaringen met leiderschap nog een flinke schep bovenop. Zodat we samen voorbij onze eigen grenzen komen. In een gebied waarvan we vooraf niet wisten dat het bestond.

Ervaren en gedreven mensen.

uātes the art of leadership

Uates is een netwerk van ervaren en gedreven mensen die een passie delen voor mensen en leiderschap. Mensen met een grote verscheidenheid aan kennis, achtergrond en ervaring.

Mensen die graag een diepgaand en betekenisvol gesprek aan gaan over de ontwikkeling van leiderschap. Leiderschap op individueel niveau, leiderschap in groepen en teams, en leiderschap in organisaties en de maatschappij.

Om dit samen te vertalen naar nieuwe perspectieven op leiderschap voor mensen, teams en de organisatie. Perspectieven die niet alleen mooie beschouwingen opleveren, maar die ook leiden tot een alternatief handelingsrepertoire in het leiderschap van mensen.

Waarbij uit wordt gegaan van de eigen kracht en het talent dat wordt vrijgemaakt en ingezet. Zodat er energie ontstaan jouw leiderschap vorm te geven en je rol en positie in te nemen.

Zodat er uiteindelijk een stroom van ontwikkelingen op gang komt. Ontwikkelingen die jouw en jouw organisatie in staat stellen om met de dynamiek in en complexiteit van onze omgeving om te gaan. En om de regie te nemen over die ontwikkelingen.
Leiderschap is "hot". Er is nergens meer management literatuur over dan over leiderschap. Blijkbaar is het belangrijk. Er zijn boekenkasten vol met "zo doe je dat" boeken die je vertellen hoe je een geode leider bent of wordt. Maar iedereen die met leiderschap te maken heeft (en wie is dat niet) weet dat het niet zo simpel is. Het is ongrijpbaar, lastig definieerbaar, en multi-interpretabel. En tegelijkertijd weten we allemaal wel wat ermee bedoeld wordt. Tijd om eens voor jezelf te bepalen wat leiderschap voor jouw betekent. En hoe jij dat vorm geeft op jouw geheel eigen manier. Vanuit jouw kracht en potentieel.

Agenda

Planning 2023

Benchmark
Leiderschap en Organisatie Benchmark
Doorlopend 2022-2024
On line
Meld je aan
Workshop
Leiderschap denken en doen
Maandag 13 februari 2023
Midden Nederland
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Workshop
Cultuur in organisaties
Maandag 13 Maart 2023
Midden Nederland
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Retraite
Leiderschap, cultuur: "Dat ben jij".
Maandag 17 april t/m vrijdag 21 april 2023
Zuid Limburg
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Retraite
Op het grensvlak van cultuur en leiderschap.
Zondag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2023
Andalusie, Spanje
Nog enkele plaatsen beschikbaar
UATES

Powered by:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
The Netherlands

Uates trademark, Photo's and Text propriety of
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.
ALL RIGHTS RESERVED

UATES merk, foto's en tekst eigendom van:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Contact