We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

Wil jij weten wat het potentieel aan talent is in jouw organisatie?

En nog veel meer…

De waarde van ongebruikt talent

Weten wat voor talent u heeft in uw organisatie. En vooral weten welk deel van dat talent niet gebruikt wordt. Dat maken wij voor u inzichtelijk.

Zodat u beter begrijpt waar de kracht van uw organisatie zit. Op welke talenten u kunt bouwen, en welke talenten u kunt ontwikkelen. Zodat u weet waar mensen door geïnspireerd raken, en waar ze afhaken. Zodat u weet waarom mensen graag bij blijven werken, of juist weglopen. Zodat u weet wat de aantrekkingskracht van u organisatie op de arbeidsmarkt kan zijn, en waar u het

Mensen verwachten in hun werk invulling te kunnen geven aan een complex van behoeftes: Er bij horen, continuïteit, identiteit, intimiteit, aandacht, gehoord worden, sociale status, economische ondersteuning. En mensen verwachten ondersteuning bij onze persoonlijke ontplooiing. Een welhaast onmogelijke opgave waarvan de consequenties wel gevoeld worden, maar niet altijd begrepen worden. 

Door vanuit het perspectief van het potentieel van mensen te werken. En hun talenten daarbij centraal te zetten. Kun je een organisatie creëren die een ontwikkelgerichte cultuur en leiderschap als uitgangspunt heeft.Organisaties die, zo blijkt uit onderzoek, aanzienlijk beter presteren dan organisaties waar geen sprake is van ontwikkelgerichte omgevingen. 

En dat niet alleen voor de gehele organisatie, maar ook op afdelingsniveau, specifieke beroepsgroepen, of management en leidinggevenden.

Wij laten het talent zien voor verschillende rollen en vaardigheden. Van experts tot managers, van professionals tot het leiderschap. Samen met u bepalen we vooraf welke groepen voor u interessant zijn. En onze benchmark rapportage laat op basis daarvan zien waar u staat. En waar u staat in relatie tot andere organisaties. We weten dat de beste organisatie maximaal gebruikmaken van het potentieel van hun mensen. Wij weten ook dat een ontwikkelingsgerichte organisatie betere resultaten laat zien dan niet ontwikkelingsgerichte organisaties. En we weten dat de aandacht van management voor de ontwikkeling van mensen een belangrijke graadmeter is voor het succes van een organisatie op langere termijn.

Het is tijd

Dus zijn wij van mening dat het tijd is om organisatie de kans te geven om te meten hoe het staat met hun talent in hun eigen organisatie. Door deel te nemen aan deze benchmark studie geeft u uzelf de gelegenheid om inzicht te krijgen in het talent en het ontwikkel potentieel van uw organisatie.

Wij vinden dit belangrijk. We zien te veel mensen ziek worden. In arbeidsconflicten terecht komen, We zien organisatie worstelen met de kwaliteit en inzet van hun mensen. We zien de moeizame situatie op de arbeidsmarkt. We worden hier met z’n allen niet beter van. 

Wij willen een positieve bijdrage leveren. Door te doen waar we goed in zijn. Meten en inzicht verschaffen. Inzicht die u kan helpen om betere keuzes te maken. Zodat mensen in organisatie zich kunnen ontplooien. Hun volle potentieel kunnen inzetten. Dat het leiderschap beter in staat is constructief met mensen om te gaan. Dat er geen sprake is van een angstcultuur of een zieke organisatie.

En ons voordeel? Wij doen dit zodat wij onze kennis en kunde kunnen laten zien. Zodat u kennis maakt met onze meting en de rapportages die daar bij horen. Of en hoe u daar verder gebruik van maakt, is geheel aan u.

Ons benchmark rapportage is een volledig rapport met een talent en potentieel analyse van de door u opgegeven groepen. Compleet en direct bruikbaar in uw organisatie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Neem dan contact met ons op zodat wij een en ander kunnen doorspreken.

Wat gaan wij van u vragen:

Een uurtje om de opzet en uitvoering van het benchmarkproces te bespreken:

  • Communicatie in uw organisatie over het doel en de opzet van de benchmark studie.
  • Een lijst met namen, email adressen, afdelingen en rol in elektronisch formaat. 
  • De organisatie kan eventueel groepen en subgroepen aangeven. Maximaal 5 in totaal. De kleinste groepsgrootte is 10 personen.

Wat gaan wij dan doen:

  • De namenlijst wordt geladen in ons systeem. Elke deelnemer krijgt een uitnodiging voor het invullen van de meting. Dit duurt pakweg 10 minuten.
  • Er worden na de uitnodigingsmail nog twee opvolgingsmails gestuurd mocht iemand niet deelnemen. Als er dan nog niets is ingevuld wordt de deelnemer uit het systeem verwijderd.
  • De metingen worden anoniem verwerkt tot een talent potentieel rapportage voor de gehele organisatie en eventueel groepen en subgroep.
  • De rapportage wordt ter beschikking gesteld aan de organisatie. In een gezamenlijk overleg zullen onze experts de meting verder met u bespreken.

Vertrouwelijkheid

Wij voldoen aan alle AVG wetgeving en regels. De deelnemer is eigenaar van de persoonlijke meetgegevens, alleen de deelnemer heeft toegang op individueel niveau. Dat betekent ook dat alleen dat de deelnemer toegang heeft tot de persoonlijke meetresultaten. Alleen een deelnemer zelf kan een meetuitslag zichtbaar maken voor een coach, begeleider, collega of leidinggevenden. Daarmee is de vertrouwelijkheid op individueel niveau gegarandeerd. Door deelname geeft deelnemer toestemming om de geaggregeerde gegevens te gebruiken. Bij het in kaart brengen van groepen, gebruiken we een minimale groepsgrootte van 12 mensen. Zodat de uitslagen niet te herleiden zijn naar één enkel persoon.

Benchmark

In de loop van het programma zullen meer en meer organisatie deel hebben genomen aan het programma. Dat betekent dat u niet alleen uw eigen rapportage op organisatieniveau krijgt. Maar dat wij uw gegevens kunnen vergelijken met de gegevens van vergelijkbare organisaties. Aangezien het aantal deelnemers groeit, betekent dat, dat u 18 maanden lang elk half jaar updates gaat ontvangen ven de benchmark informatie.

Investering

Wat kost dit nou? Uw tijd ter voorbereiding. En het invullen van de meting door de mensen in de organisatie (10 minuten per persoon). Verder vragen we een bijdrage van €1495,- voor de begeleiding, de rapportage en eventuele updates tot eind 2023.
Wilt u meer weten over deze unieke mogelijkheid. Neem dan contact met ons op.

Rene de Baaij
rene@debaaij.com
0641924275

Registreer uzelf.

Dan heeft u toegang tot deze tekst in pdf. En tot ons programma. En bij deelname ook tot de benchmark resulaten.
UATES

Powered by:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
The Netherlands

Uates trademark, Photo's and Text propriety of
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.
ALL RIGHTS RESERVED

UATES merk, foto's en tekst eigendom van:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Contact