We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.
Neem jij je verantwoordelijkheid? Ga jij de uitdaging aan? Durf jij jouw leiderschap en jouw organisatie toekomstgericht te ontwikkelen?

Dan staan wij voor jouw klaar. Met ons advies en begeleiding kunnen we je helpen om de ontwikkeling van jouw leiderschap, jouw organisatie en jouw medewerkers te bevorderen, zodat zij kunnen groeien en bijdragen aan het succes op korte en lange termijn.
uātēs:
Gij zult de universele wijsheid, profetie, kracht en liefde in u delen ten behoeve van de mensen in de wereld om u heen.
The art of leadership:
Leiderschap als een persoonlijke en unieke vorm van levenskunst die anderen betekenis, richting en vertrouwen geven.
Uātēs organiseert retraites voor mensen die op zoek zijn naar verdieping en groei in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling, met een focus op leiderschap en cultuur.
Uātēs ontwerpt en realiseert leertrajecten op het gebied van professionalisering, leiderschap, management en cultuur met veel aandacht voor je persoonlijk en professionele ontwikkeling. 
Uātēs ondersteunt organisaties bij hun ontwikkelings- en transformatieopgave vanuit veranderkundig psychodynamisch perspectief. 
Uates is een community van betrokken professionals die het vakgebied van organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur vanuit het psychodynamisch perspectief verder wil ontwikkelen.

Maak jouw leiderschap werkelijkheid.

uātes the art of leadership

Leiderschap. Het vermogen om mensen te binden. Om mensen richting te geven. Om mensen perspectief te bieden. Om mensen zich gehoord en gezien te voelen.  Om mensen deel te laten uitmaken van iets wat groter is dan zij zelf. Om mensen samen een gemeenschap te laten vormen.  Om mensen zekerheid in hun bestaan te bieden. Om mensen de ruimte en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen.

Dit is belangrijk in het leven en werk van mensen. Dat is al lastig in de formele relatie tussen mens en organisatie. Maar in de sociale werkelijkheid, waar we met communicatie en interactie relaties vormgeven, is dit nog vele malen moeilijker. Ons individuele perspectief en het collectieve perspectief bepalen wat we denken en voelen als het gaat om onze positie en onze betekenis.

De ruimte voor mensen om zich te ontplooien en ontwikkelen is bepalend voor het succes van een organisatie.  Die organisaties die dat voor elkaar hebben halen de beste resultaten. Hebben de gezondste medewerkers.  De hoogste productiviteit. Het laagste ziekteverzuim. Minder verloop, en een grotere aantrekkingskracht op potentiële medewerkers.

Jouw leiderschap is bepalend om dit voor elkaar te krijgen. En jouw leiderschap is op zijn krachtigst als je weet en voelt wat "jouw" leiderschap is. En hoe je jouw leiderschap werkelijk kunt inzetten.

Maak jouw leiderschap werkelijkheid. Zet je persoonlijke talent in om jouw toekomst vorm geven. Maak daarmee jouw dromen waar. Groei boven je eigen beperkingen uit en wordt de leider die je diep van binnen al bent. Ontsluit jouw unieke potentieel en ervaar wat energie en flow je geven in jouw leven. Laat grenzen vervagen en ontwikkel jezelf tot iets wat je niet voor mogelijk hield. 
(Zelf)onderzoek staat centraal bij uates. Jouw leiderschap in relatie tot jouw verander en ontwikkelopgave. Daarmee gaan we aan de slag. Samen met de andere deelnemers die met hun eigen leiderschapsvraagstukken aan de slag gaan. We leren van elkaar door te delen, te bevragen, en samen nieuwe inzichten te ontwikkelen. Inzichten die we in de praktijk gaan uitproberen. Om zo te ervaren wat wel en niet werkt. Wat wel of niet belangrijk is.

Visie op leiderschapsontwikkeling in organisaties

uātes the art of leadership

Een organisatie is een samenwerkingsverband gericht op het genereren van meerwaarde. Sinds mensenheugenis weten we dat ieder voor zich het altijd aflegt tegen de kracht van samenwerking. Om die samenwerking te laten slagen hebben we een gemeenschappelijke opvatting nodig over wat we op korte en lange termijn samen willen bereiken. Over wat werkt en niet werkt, over wat veilig en gevaarlijk is, over wat goed en fout is. Opvattingen die we collectief meedragen en overdragen aan de leden van het samenwerkingsverband. Dit noemen we cultuur.

Binnen het samenwerkingsverband is sturing noodzakelijk. We willen weten waarom en waarvoor we samenwerken. En wat daarbij nuttig en noodzakelijk is. We willen gewaardeerd, gezien en beschermd worden. We willen erbij horen en weten wie er niet bij hoort. En we willen een voorbeeld zien waaraan we onszelf kunnen spiegelen. Een voorbeeld dat ons inspireert om onszelf te ontwikkelen. Die sturingsbehoefte wordt ingevuld door het leiderschap in een groep.

Leiderschap is daarbij betekenis gevend denken en handelen dat sturing geeft aan die samenwerking om tot meerwaarde te komen. Leiderschap verwoordt de opdracht of opgave, geeft richting en kaders, en het stimuleert de ontwikkeling en de samenwerking tussen mensen. De cultuur van een organisatie laat zich omschrijven als de dominante denk en handelingspatronen binnen een groep. Patronen die impliciete gemeenschappelijke opvattingen, normen en waarden bepalen en bestendigen. Leiderschap en cultuur gaan daarbij hand in hand. De cultuur vormt het leiderschap in ontwikkeling en het leiderschap is het rolmodel van de cultuur.

Wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld dat een ontwikkelgerichte of constructieve cultuur en leiderschap de belangrijkste eigenschappen zijn van organisaties die op lange termijn excelleren. Een ontwikkelgerichte organisatie kenmerkt zich door: Vertrouwen, veiligheid en openheid. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie. Empathisch mensgericht en coachend leiderschap dat consistent en congruent voorbeeldgedrag vertoont. Leiderschap dat actiegericht en probleemoplossend gericht is. Verantwoordelijkheid neemt en geeft. En dat begrijpt hoe je samenwerking binnen groepen, teams en de organisatie stimuleert en aanstuurt.

De ontwikkeling van een constructieve cultuur en constructief leiderschap wordt zowel gestimuleerd als gehinderd door onze eigen dominante denk en handelingspatronen. De barrières voor ontwikkeling ontstaan omdat het denk en handelingspatronen zich stabiliseren en overheersen. Op zich is dat een nuttig mechanisme: ons denken en doen wordt daarmee voorspelbaar en efficiënt. Maar het kan ook een beperking inhouden om verder te ontwikkelen en de grenzen van onze talenten en mogelijkheden te exploreren. Onderzoek laat zien dat we slechts tussen de 40% en 60% van het potentieel van mensen daadwerkelijk ontsluiten en inzetten in onze organisaties. En dat we structureel talenten en competenties bij mensen aanspreken die geheel niet bij hun passen.

Om deze barrières te slechten zullen we de beperkende denk en handelingspatronen op zowel individueel als op groepsniveau moeten onderzoeken en leren hoe we nieuwe, meer nuttige patronen daarvoor in de plaats kunnen zetten. Dit betekent dat een effectief leerproces zowel over het individu als over de groep gaat. En dat betekent ook de grens vervaagd tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Immers zelfonderzoek gaat over ons mensen. En mensen zijn niet deelbaar.

Bij de diepgaande ontwikkeling van een constructieve organisatie en constructief leiderschap richten we ons dan ook op de innerlijke drijfveren, de gerelateerde talenten en competenties en de wijze waarop die zich manifesteren in denk- en handelingspatronen op individueel en collectief niveau. Het ontsluit het potentieel van alle betrokkenen zodat die energie krijgen van ontwikkelen en leren. Alleen dan krijgen we een energiek en betekenisvol leerproces dat zich laat zien in een energieke en constructieve organisatie waar leren al vanzelfsprekend doorgaat.

Het ontwikkelen en in stand houden van een constructieve cultuur en constructief leiderschap is een op zichzelf ook een ontwikkel en leerproces. Een proces wat in essentie al elke dag plaatsvindt. Elke routine die we door de dag uitvoeren draagt bij aan de heersende mores in een organisatie. Dit doen we over het algemeen zonder erbij na te denken of daar bewust op te sturen. Bewustwording over de werking van cultuur en het individuele leiderschap en de wijze waarop zich beide manifesteren is de eerste stap van een vruchtbaar proces van leiderschapsontwikkeling. Je ontdekt hoe je zelf coproducent bent van de werkelijkheid. Vanuit dit bewustzijn experimenteren met effectievere denk en handelingspatronen is de volgende stap. Door hierop te reflecteren leren we hoe we denk- en handelingspatronen kunnen beïnvloeden en veranderen. Niet alleen bij onszelf maar ook in interactie met onze omgeving. Uiteindelijk weten we de vernieuwde patronen bekwaam en routinematig in te zetten. En daarmee borgen we het geleerde in onze cultuur en leiderschap.

Door een programmatische aanpak van het leerproces van cultuur en leiderschap zijn we in staat sturing te geven aan de aard en inhoud van het leerproces. We kunnen ons richten op specifieke wensen, eisen en verlangens die we vanuit de organisatie gearticuleerd hebben. Daarbij is het van het grootste belang om congruent te zijn tussen de doelstellingen op het gebied van cultuur en leiderschap zoals we die we in het programma gedefinieerd hebben. En de wijze waarop we zelf het programma vormgeven en uitvoeren.

Zodra een programma van start gaat zijn de opdrachtgevers, programmamanagers, experts en trainers het rolmodel voor de gewenste cultuur en leiderschap. Ook wij als opdrachtgevers en uitvoerders zullen ons bewust moeten zijn van onze eigen denk- en handelingspatronen en in hoeverre die het programma verder brengen of beperken. Dat betekent dat aan de basis van het programmatisch leren altijd een constructieve en reflectieve dialoog ten grondslag ligt aan het bepalen van onze gezamenlijke doelstellingen. De aard, ritme en regelmaat van onze interventies. En de wijze waarop we in gesprek blijven op programmaniveau, en tussen de opdrachtgevers, de deelnemers en de leerbegeleiders.

Vanuit onze expertise en ervaring weten we dat de samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerders bij leiderschapsontwikkeling bijzonder bepalend is voor het succes. Zonder die samenwerking ontstaat er vervreemding bij de deelnemers van hun eigen organisatie. Immers, zij kunnen dan niet experimenteren en reflecteren op beperkingen en mogelijkheden zoals zij die ervaren in hun eigen werkpraktijk. Terwijl het juist de bedoeling is dat ze nieuwe inzichten en gedrag komen brengen bij de mensen met wie ze samenwerken.
Ook wij zullen samen elke dag in onze aanpak en uitvoering het beoogde leiderschap laten zien om samen de gewenste ontwikkeling te realiseren en borgen in de organisatie.

Contact

uātes the art of leadership

contact@uates.nl
Rene de Baaij
+31(0 )641 924 275

uātēs The art of leadership

Experts

René de Baaij

Met een passie voor leiderschap cultuur en mensen is René de ultieme kracht achter leiderschap ontwikkeling. Als leiderschap en cultuur expert ontwerpt hij de leer en ontwikkel programma's.

Koen de Snoo

Koen helpt mensen en organisaties terug te keren naar hun essentie. Liefdevol en onverbiddelijk, met opstellingen, snijdende observaties en lichaamswerk.

Col Prevoo

Dansend je leven vorm geven. Col ontwikkeld de choreografie in interactie.

Charlotte Goedmakers

Executive Coaching in een geheel nieuw perspectief: profesionele identiteit.
UATES

Powered by:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
The Netherlands

Uates trademark, Photo's and Text propriety of
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.
ALL RIGHTS RESERVED

UATES merk, foto's en tekst eigendom van:
De Baaij, Verbeeten & Partners BV.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Contact